Чистая родина
Zostać obywatelem
Wspieraj akcję

To są Dwór i "Czysta Ojczyzna" które robią Ałmaty bardziej czystą i ładną.